Boka lokal, sök bidrag och hitta föreningar

Välkommen till Simrishamns kommuns tjänst för att boka lokal, söka bidrag ochhitta föreningar.

<<-----------< Föreningsregistret hittar du till vänster. Här kan du söka på alla registrerade föreningar i kommunen. 

Utan att logga in kan du

 • söka efter lediga tider i kommunens lokaler och idrottsanläggningar
 • hitta idrotts- och fritidsföreningar

Logga in för att

 • skicka en bokningsförfrågan
 • se aktuella bokningar
 • avboka lokal eller ändra din bokning
 • skriva ut och skicka extra bokningsbekräftelser

Bidragsberättigade föreningar som loggar in kan

 • söka bidrag
 • se tidigare utbetalda bidrag
 • administrera sina uppgifter
 • ladda upp föreningshandlingar
 • godkänna information föreningens styrelse

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler

I tabellen nedan står hur många deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler. Alla regelverk syftar till att göra det möjligt för människor att hålla avstånd i verksamheterna och på arrangemangen, och därmed minska risken för spridning av covid-19. I kolumnen reglering i tabellen nedan står vilket regelverk som olika verksamheter omfattas av.

Fortsatt gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. I Folkhälsomyndighetensföreskrifter ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Mer information finns på folkhälsomyndighetens hemsida: 
Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler —Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Tabellen är giltig från och med den 1 juni 2021 och kan förändras med kort varsel.

Tabell. Visar antal deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler.

Verksamhet

Max antal besökare eller deltagare

Reglering

Allmän sammankomst

Se bestämmelser för arrangemang.

Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.

Arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser

Max 8 personer. Begravning får alltid ha 20 oavsett kvadratmeterberäkning.

Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.

Arrangemang inomhus med anvisade sittplatser

Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 50 personer.

Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.

Arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser

1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta. Dock max 100 personer. (motionslopp 150).

Begränsningsförordningen ochföreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.

Arrangemang utomhus med anvisade sittplatser

Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 500 personer.

Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.

Badhus/badanläggning

1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.*

Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.

Festlokal för privat fest

8 personer

Begränsningsförordningen

Annat utrymme eller område inomhus för privat fest (kan t.ex. vara en buss, en båt eller ett tält)

8 personer

Begränsningsförordningen

Gym

1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.*

Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar

Idrottsplats

Ingen begränsning.

Arrangemang på idrottsplatsen omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.

Idrottstävlingar inomhus och utomhus

Se bestämmelser för arrangemang

Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.

Konsertlokal

Se bestämmelser för arrangemang.

Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd och särskilda begränsningar.

Sportanläggning, idrottshall

1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.*

Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar. Arrangemang på sportanläggningen omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.

Sportarena inomhus

Se regler för arrangemang

Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.

Sportarena utomhus

Se regler för arrangemang.

Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.

*Begränsningengäller inte om alla besökare är på plats i undervisningssyfte.

För att kunna göra beräkningar utifrån verksamhet listas följande beräkning av tillgängliga ytor i respektive lokal/anläggning:

Lokal

Yta
(ej diverse biytor)

Hammenhögs sporthall

856 kvm

Borrby sporthall

981 kvm

Kivik sporthall

815 kvm

Joneberg sporthall

730 kvm

Korsavad A

918 kvm

Korsavad B

212 kvm

Korsavad C

167 kvm

Simrislunds gymnastiksal

212 kvm

Gärsnäs gymnastiksal

196 kvm

Skillinge gymnastiksal

178 kvm

S:t Olof gymnastiksal

311 kvm

Gärsnäs allaktivitetshus, samlingssalen

160 kvm

Vitaby medborgarhus, lilla salen

36 kvm

Vitaby medborgarhus, stora salen

99 kvm

S:t Olofs medborgarhus, samlingssalen

128 kvm

Danssalen Österlengymnasiet

176 kvm

Österlensalen Österlengymnasiet

208 kvm

Aulan Österlengymnasiet

142 kvm

Galleriet Valfisken

176 kvm

Skeppet

310 kvm

Fd matsal Joneberg

88 kvm